ຍ້າຍ​ລາຍການ​ຈາກ​ແອັບ​ລາຍການ​ທີ່​ຈະ​ອ່ານ​ຫາ microsoft edge

ຍ້າຍ​ລາຍການ​ຈາກ​ແອັບ​ລາຍການ​ທີ່​ຈະ​ອ່ານ​ຫາ Microsoft Edge

ມີ​ລາຍການ​ທີ່​ຈະ​ອ່ານ​ທີ່​ມາ​ພ້ອມ​ໃນຕົວ​ຢູ່​ໃນ Microsoft Edge, ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ບຣາວ​ເຊີ​ໃໝ່​ໃນ Windows 10. ​ຖ້າ​ທ່ານ​ໃຊ້​ແອັບ​ລາຍການ​ທີ່​ຈະ​ອ່ານ​ໃນ Windows 8.1 ​ແລະ ດຽວ​ນີ້ ທ່ານ​ໄດ້ອັບ​ເກຣດ​ເປັນ Windows 10, ຍ້າຍ​ລາຍການ​ຈາກ​ແອັບ​ເກົ່າ​ຫາ Microsoft Edge.
​ໃນ​ແອັບ​ລາຍການ​ທີ່​ຈະ​ອ່ານ, ​ໃຫ້​ເລືອກ​ລາຍການ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ເພື່ອ​ເປີດ​ມັນ​ໃນ Microsoft Edge. (ຖ້າ​ມັນ​ເປີດ​ໃນ​ບຣາວ​ເຊີ​ອື່ນ, ​ທຳ​ອິດໃຫ້​ໄປ​ຫາ​ ​ເລີ່​ມຕົ້ນ, ຈາ​ກນັ້ນ ການຕັ້ງຄ່າ > ລະບົບ > ແອັບເລີ່ມຕົ້ນ ​ແລະ ​ປ່ຽນ​ເວັບບຣາວ​ເຊີ​ເລີ່​ມຕົ້ນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເປັນ Microsoft Edge.


​ໃນ Microsoft Edge, ​ໃຫ້​ເລືອກ​ໄອ​ຄອນ​ເລີ່​ມຕົ້ນ, ​ເລືອກ ລາຍການທີ່ຈະອ່ານ, ແລະຈາກ​ນັ້ນ ​ເລືອກ ​ເພີ່ມ.

ຍ້າຍ​ລາຍການ​ຈາກ​ແອັບ​ລາຍການ​ທີ່​ຈະ​ອ່ານ​ຫາ microsoft edge
ຍ້າຍ​ລາຍການ​ຈາກ​ແອັບ​ລາຍການ​ທີ່​ຈະ​ອ່ານ​ຫາ microsoft edge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *