напредни методи за внесување за источноазиските јазици

Опции и алатки за напредните методи за внесување

Користете го уредувачот на методот за внесување на Microsoft (ИМЕ) за да пишувате на источноазиските јазици инсталирани во компјутерот.
Десен клик на индикаторот на методот за внесување за да ги промените режимите на внесување, да ја отворите ИМЕ-подлогата или повеќе параметри за ИМЕ. За некои јазици може да имате повеќе опции, како што е речникот на јапонски.

напредни методи за внесување за источноазиските јазици
напредни методи за внесување за источноазиските јазици

Додавање збор во јапонскиот речник

ИМЕ може да најде повеќе кандидати кога ќе ги вклучите предлозите на облакот, којшто го користи Bing за полесно да предвиди што ќе напишете. За да ги вклучите, десен клик на индикаторот на методот за внесување и изберете Својства. Потоа изберете Напредни и отворете ја картичката Внесување со предвидување. Изберете го полето за избирање до Користи ги предлозите на облакот.
За рачно да додадете збор во речникот, појдете во Параметри и изберете Време и јазик. Оттука, појдете во Регион и јазик и изберете јазик, на пример, јапонски (日本語 ). Изберете Опции. Сега додајте нов збор и неговото значење или уредете го постојниот збор со помош на алатката за кориснички речник.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *