одложување на надградбата во windows 10

Одложување на надградбата во Windows 10

Некои изданија на Windows 10 ви овозможуваат да ја одложите надградбата на компјутерот. Кога ќе ја одложите надградбата, новите карактеристики на Windows нема да се преземаат или инсталираат неколку месеци.

Одложувањето на надградбата не влијае врз безбедносната надградба. Одложувањето на надградбата ќе ве спречи да ги добивате најновите карактеристики на Windows штом ќе станат достапни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *