миний компьютерт bluetooth төхөөрөмж холбо

Bluetooth аудио төхөөрөмж болон утасгүй дэлгэцийг компьютерт холбох

Bluetooth аудио төхөөрөмжөө холбо (Windows 10)

Windows 10 компьютертоо Bluetooth чихэвч, чанга яригч, чихэвч холбохдоо та эхлээд төхөөрөмжийг холбо.
Bluetooth төхөөрөмжөө асаагаад илэрдэг болго. Илэрдэг болгох арга барил нь төхөөрөмжөөс шалтгаална. Нэмэлт мэдээлэл авах бол төхөөрөмжийн мэдээлэл эсвэл вэб сайтыг шалгаж үзнэ үү.


Даалгаврын мөр дэх үйлдлийн төв тэмдгийг сонгоод, Bluetooth, тохиргоо идэвхтэй эсэхийг шалга.
Үйлдлийн төвд Холбогд гэж сонгоод төхөөрөмжөө сонго.
Холбогдох нэмэлт зааврыг дагана уу. Өөр зүйл байхгүй бол ингээд дууслаа.

миний компьютерт bluetooth төхөөрөмж холбо
миний компьютерт bluetooth төхөөрөмж холбо

Miracast утасгүй дэлгэц нэмэх

Компьютерээ утасгүйгээр Miracast-д тохирсон ТВ, проектор, бусад төрлийн гадаад дэлгэц рүү холбоорой.
ТВ эсвэл проектороо асаа. Хэрвээ та Miracast донгл буюу адаптер ашиглаж байгаа бол дэлгэцэнд залгасан эсэхийг шалгана уу.
Компьютерт Wi-Fi унтарсан эсэхийг шалгана уу.
Даалгаврын мөрд үйлдлийн төв тэмдэг > Холбогд > дэлгэцээ сонго.
Дэлгэц дээрх холбогдох нэмэлт зааврыг дагана уу. Өөр зүйл байхгүй бол ингээд дууслаа.

миний компьютерт bluetooth төхөөрөмж холбо
миний компьютерт bluetooth төхөөрөмж холбо

WiGig утасгүй дэлгэц

Компьютерээ утасгүйгээр WiGig уях тавцанд тохирсон монитор, проектор, бусад төрлийн гадаад дэлгэц рүү холбоорой.
ТВ эсвэл проекторыг асаа.
WiGig сууриа дэлгэцэнд холбогдсон эсэхийг шалга.
Компьютер WiGig-д нийцтэй эсэх, мөн асаасан эсэхийг шалгана уу. Таны компьютер WiGig-д нийцтэй бол WiGig контрол нь Тохиргоо > Сүлжээ ба интернэт > Онгоцны горим хэсэгт харагдана.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *