huk bluetooth dispositivu pc kaqniyman tinkiy

Huk Bluetooth uyarina dispositivoman tinkiy utaq mana qaytuyuq qawana PC kaqniykiman qawan

Huk Bluetooth uyarina dispositivoman tinkiy (Windows 10)

Tinkiypaq Bluetooth uyarichiqkunayki, qapariyniyki, utaq uyakinakunaykipaq Windows 10 PC kaqniykiman, hukñiqi dispositivuta khuskachaypaq munanki.


Bluetooth uyarina dispositivoyki kawsarichiy chaymanta tarikuypaq ruwanki. Ñan tariypaq ruwanki kay dispositivopi kan. Dispositivo willayta utaq web kitita chiqaqchay aswan tariypaq.
Llamkana siqipi, ruwana chawpi unanchata akllay, chaymanta chiqaqchay Bluetooth kawsarichisqan.
Ruwana chawpipi, akllay Tinkiy, chanta dispositivoyki chikllay.
Wakin aswan yachachikuykuna qatiy. Mana kaqtinqa, ruwasqankiña.

huk bluetooth dispositivu pc kaqniyman tinkiy
huk bluetooth dispositivu pc kaqniyman tinkiy

MIracast mana qaytuyuq qawana

Mana almbreyuq PC kaqniyki huk TV kaqman, rikuchiq utaq wak hawa qawana tinkiy huk Miracast kaqman yanapakun.
TV kaqniyki utaq rikuchiqniyki kawsarichiy. Sichus huk Miracast dongle utaq tinkuchiq ruwachkanki, chiqaqchay qawanaman tupanasqan.
Chiqaqchay sichus Wi-Fi PC kaqniykipi wañuchisqan.
Llamkana siqipi, ruwana chawpi unanchata akllay > Tinkiy > qawanayki chikllay.
Wakin yapa rikurimuq ruwaykunata qawanapi qatiy. Mana kaqtinqa, ruwasqankiña.

huk bluetooth dispositivu pc kaqniyman tinkiy
huk bluetooth dispositivu pc kaqniyman tinkiy

WiGig mana qaytuyuq qawana

Mana almbreyuq PC kaqniyki huk pantallaman, rikuchiq utaq wak hawa qawana tinkiy huk WiGig tiyanaman tinkisqan.
TV kaqniyki utaq rikuchiqniyki kawsarichiy.
WiGig tiyanayki chaymanta chiqaqchay qawnaman tinkisqan.
Chiqaqchay PC kaqniyki WiGig yanapakun chaymanta kayta kawsarichin. Sichus PC kaqniyki WiGig yanapakun, rikunki huk WiGig patachaq Tupachiyninpi > Llika & Internet > Latap’isqu mudu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *