windows 10 шинэчлэлт шалга

Windows 10 шинэчлэлт

 

Windows 10 тогтмол шинэчлэлээ шалгадаг тул та үүнийг хийхгүй байж болно. Шинэчлэл бэлэн болмогц автоматаар татагдаж, суурилах тул таны компьютерийг хамгийн сүүлийн үеийн шинэчлэлтээр хангана.


Шинэчлэлт гарсан эсэхийг шалгахын тулд Тохиргоо > Шинэчлэлт ба хамгаалалт > Windows Update рүү ороод Шинэчлэлт шалга гэж сонго. Хэрвээ Windows Update таны компьютерийг шинэчлэгдсэн гэж байвал танд сүүлийн үеийн бүх шинэчлэл байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *