een sterk wachtwoord maken

Maak een sterk wachtwoord

Sterke wachtwoorden helpen voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot bestanden, programma’s en andere bronnen en moeten moeilijk te raden of te kraken zijn. Een goed wachtwoord:
Is ten minste acht tekens lang
Bevat geen gebruikersnaam, eigennaam of bedrijfsnaam


Bevat geen volledig woord
Verschilt in belangrijke mate van vorige wachtwoorden
Bevat hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *