kamoo o ka hlamago phasewete e matla

Hlama phasewete e matla

Phasewete e matla e go thuša go thibela batho ba sa dumelelwago go tsena go difaele, mananeo, le dilo tše dingwe gomme go swanetše go ba thata go e nagana. Phasewete e botse:
E na le bonyenyane ditlhaka tše seswai
Ga e na le leina la gago la go tsena, leina la kgonthe, goba leina la khamphani


Ga e na le lentšu le le feletšego
E fapane gabotse le diphasewete tša gago tša nakong e fetilego
E na le mantšu a ngwadilwego ka bogolo, mantšu a manyenyane, dinomoro le maswao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *