ਆਪਣੇ pc ਤੇ ਇਕ ਇਨਪੁੱਟ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀਏ

ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪੁੱਟ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ

ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਪਲੇਅ ਭਾਸ਼ਾ ਸੈੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋੜੋ
ਸੈਟਿੰਗ> ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ> ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਓ.
ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਚੁਣੋ.
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ, ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਰਜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

ਆਪਣੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਭਾਸ਼ਾ ਸੈੱਟ ਕਰੋ

ਸੈਟਿੰਗ> ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ> ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਓ.
ਫਿਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁਣੋ.

ਆਪਣੇ pc ਤੇ ਇਕ ਇਨਪੁੱਟ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀਏ
ਆਪਣੇ pc ਤੇ ਇਕ ਇਨਪੁੱਟ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀਏ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.