уку исемлеге кушымтасындагы элементларны microsoft edge’га күчерү

Уку исемлеге кушымтасындагы элементларны Microsoft Edge’га күчерү

Windows 10-дагы Microsoft Edge дигән яңа браузерда эчке уку исемлеге бар. Windows 8.1-дә Уку исемлеген кулланып, хәзер Windows 10-га кадәр яңарткач, иске кушымтадагы элементларны Microsoft Edge’га күчерегез.
Берәр элементны Microsoft Edge’да ачу өчен, аны Уку исемлеге кушымтасында сайлагыз.

(Ул башка браузерда ачылса, Башлауга күчеп, Параметрлар > Система > Килешенгәнчә кушымталар бүлеген ачыгыз да, килешенгәнчә веб-браузерны Microsoft Edge итеп үзгәртегез).
Microsoft Edge’да йолдыз тамгачыгына басып, Уку исемлеге дигәнне, һәм шуннан соң Өстәү дигәнне сайлагыз.

уку исемлеге кушымтасындагы элементларны microsoft edge'га күчерү
уку исемлеге кушымтасындагы элементларны microsoft edge’га күчерү

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *