thay đổi khu vực của bạn cho windows store

Trong Windows

Nếu bạn di chuyển đến một quốc gia hoặc khu vực khác, hãy thay đổi cài đặt khu vực để tiếp tục mua sắm tại Store. Lưu ý: Hầu hết các sản phẩm mua từ Windows Store ở một khu vực sẽ không hoạt động ở khu vực khác. Điều này bao gồm Xbox Live Gold và Groove Music Pass, các ứng dụng, trò chơi, nhạc, phim và chương trình truyền hình.


Để thay đổi khu vực của bạn trong Windows, trong hộp tìm kiếm, hãy nhập Khu vực, sau đó chọn Thay đổi quốc gia hoặc khu vực của bạn.
Trong Quốc gia hoặc khu vực, chọn khu vực mới của bạn.
Bạn có thể chuyển lại về khu vực ban đầu bất cứ lúc nào.

Trên trang web Store

Nếu bạn di chuyển đến một quốc gia hoặc khu vực khác, hãy thay đổi cài đặt khu vực để tiếp tục mua sắm tại Store. Lưu ý: Hầu hết các sản phẩm mua từ Windows Store ở một khu vực sẽ không hoạt động ở khu vực khác. Điều này bao gồm Xbox Live Gold và Groove Music Pass, các ứng dụng, trò chơi, nhạc, phim và chương trình truyền hình.
Trên màn hình Windows Store, cuộn xuống cuối chân trang.
Chọn liên kết ngôn ngữ và chọn một tổ hợp ngôn ngữ – khu vực mới.
Bạn có thể chuyển lại về khu vực ban đầu bất cứ lúc nào.

Tài khoản Xbox Live

Dưới đây là cách thay đổi khu vực cho tài khoản Xbox Live của bạn.
Đăng nhập trên trang di chuyển Trang di chuyển tài khoản.
Chọn Tiếp, rồi chọn khu vực, sau đó chọn Tôi Chấp nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *