tshintsha iisetingi zokusayina ungene zentengo zevenkile yewindows

Tshintsha iisetingi zokungenela ukuthenga kwiVenkile yeWindows

Ivenkile yeWindows ifuna iphaswedi yakho rhoqo xa ufuna ukuthenga okuthile. Ukuze wenze lula ukuthenga uze utsibe inyathelo lephaswedi:
Yiya kusetyenziso lweVenkile uze ukhethe umfanekiso wakho wokusayina ungene kufutshane nebhokisi yokhangelo.


Yiya kokuthi Iisetingi > Ukusayina ungene kwintengo > Bonisa amava am entengo.
Cofa iswitshi Ilayite.
Oku kuza kukuvumela uthenge kwiVenkile ngaphandle kokungenisa iphaswedi.
Ezinye izixhobo zakho aziyi kuchatshazelwa de utshintshe isetingi kuso ngasinye.
Le setingi isebenza kwiintengo ezikusetyenziso.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *