белсемдүү парольду жаратуу жолдору

Белсемдүү парольду түзүү

Белсемдүү парольдор жактырылбаган элге файлдарга, программалар жана такоолдорго жөлөөнү алдын алат жана божомолдоого же чечүүгө кыйын болушу керек. Жакшы пароль:
Узундугу жок дегенде сегиз белги болушу керек


Кирүүчү атыңызды, чыныгы атыңызды же компаниянын атын камтыбашы керек
Толук сөздү камтыбашы керек
Мурунку парольдордон кыйла айырмаланышы керек
Чоң тамгаларды, кичине тамгаларды, сандарды жана символдорду камтышы керек

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.