správa disků ve windows 10

Nápověda ke Správě disků

Správa disků ve Windows vám pomůže provádět pokročilé úlohy týkající se úložiště, jako je inicializace nové jednotky a rozšiřování nebo zmenšování svazků. Tady najdete informace o tom, co můžete pomocí Správy disků dělat:
Inicializace nové jednotky

Postup inicializace nových disků
V nástroji Správa disků klikněte pravým tlačítkem na disk, který chcete inicializovat, a pak klikněte na Inicializovat disk.
V dialogovém okně Inicializace disku vyberte disk nebo disky, které chcete inicializovat. Můžete vybrat, jestli se má jako styl oddílu použít Hlavní spouštěcí záznam (MBR) nebo Tabulka oddílů GUID (GPT).
Další informace. Nové disky se zobrazují s označením Neinicializováno. Než můžete začít disk používat, musíte ho nejprve inicializovat. Pokud spustíte nástroj Správa disků po přidání disku, zobrazí se průvodce inicializací disku, a disk můžete inicializovat.

Rozšíření běžného svazku

Do existujících primárních oddílů a logických jednotek můžete přidat více místa tím, že je rozšíříte do přilehlého nepřiděleného místa na stejném disku. Pokud chcete rozšířit běžný svazek, musí být „neupravený” (to znamená nenaformátováný systémem souborů) nebo musí být naformátovaný systémem souborů NTFS. Logickou jednotku můžete rozšířit v rámci souvislého volného místa v rozšířeném oddílu, který ji obsahuje. Pokud logickou jednotku rozšíříte nad rámec volného místa dostupného v rozšířeném oddílu, bude se rozšířený oddíl zvětšovat tak, aby obsahoval tuto logickou jednotku.
U logických jednotek a spouštěcích nebo systémových svazků můžete svazek rozšířit pouze v rámci souvislého místa na disku a pouze v případě, že je možné disk upgradovat na dynamický disk. U ostatních svazků můžete svazek rozšířit v rámci nesouvislého místa na disku, ale budete vyzváni k převedení disku na dynamický disk.

Rozšíření běžného svazku pomocí rozhraní systému Windows
– V nástroji Správa disků klikněte pravým tlačítkem na běžný svazek, který chcete rozšířit.
– Klikněte na Rozšířit svazek.
– Postupujte podle pokynů naobrazovce.

Rozšíření běžného svazku pomocí příkazového řádku
– Otevřete příkazový řádek a zadejte diskpart.
– Na řádku DISKPART zadejte list volume. Poznamenejte si běžný svazek, který chcete rozšířit.
– Na řádku DISKPART zadejte select volume <volumenumber>. Tím vyberete běžný svazek určený parametrem volumenumber, který chcete rozšířit do souvislého prázdného místa na stejném disku.
– Na řádku DISKPART zadejte extend [size=<size>]. To rozšíří vybraný svazek o velikost určenou parametrem size v megabajtech (MB).

Zmenšení běžného svazku

Místo na disku využívané primárními oddíly a logickými jednotkami můžete zmenšit tím, že je zmenšíte do přilehlého souvislého místa na stejném disku. Pokud například zjistíte, že potřebujete další oddíl, ale nemáte další disky, můžete zmenšit existující oddíl z konce svazku a vytvořit tak nové nepřidělené místo, které pak můžete použít pro nový oddíl. Operace zmenšení může být blokována přítomností určitých typů souborů. Další informace najdete v části Další informace.

Když zmenšujete oddíl, změní se automaticky umístění všech běžných souborů na disku tak, aby se vytvořilo nové nepřidělené místo. Při zmenšování oddílu není potřeba disk přeformátovat.

Zmenšení běžného svazku pomocí rozhraní systému Windows
– Ve Správě disků klikněte pravým tlačítkem na běžný svazek, který chcete zmenšit.
– Klikněte na Zmenšit svazek.
– Postupujte podle pokynů naobrazovce.

Zmenšení běžného svazku pomocí příkazového řádku
– Otevřete příkazový řádek a zadejte diskpart.
– Na řádku DISKPART zadejte list volume. Poznamenejte si číslo jednoduchého svazku, který chcete zmenšit.
– Na řádku DISKPART zadejte select volume <volumenumber>. Tím vyberete jednoduchý svazek označený parametrem volumenumber, který chcete zmenšit.
– Na řádku DISKPART zadejte shrink [desired=<desiredsize>] [minimum=<minimumsize>]. Tím zmenšíte vybraný svazek na velikost určenou parametrem desiredsize v megabajtech (MB), pokud je to možné, nebo na velikost minimumsize, pokud je velikost určená parametrem desiredsize příliš velká.

Změna písmene jednotky

Změna písmene jednotky
Změna písmene jednotky

Řešení problémů se Správou disků

V zobrazení Seznam svazků ve Správě disků se nezobrazují oddíly na běžných discích přidaných do systému.
Příčina: Svazky na běžných discích přidaných do systému nejsou ve výchozím nastavení připojovány automaticky a nejsou jim přiřazována písmena jednotek. Dynamické disky se při přidání do systému zobrazují jako Cizí. Pokud chcete používat příslušné svazky, musíte cizí disky naimportovat a pak tyto svazky přepnout do stavu Online. Zařízení vyměnitelných médií (například jednotky Zip nebo Jaz) a optické disky (například CD-ROM nebo DVD-RAM) jsou systémem vždy připojovány automaticky.
Řešení: Ručně připojte běžné svazky přiřazením písmen jednotek nebo vytvořením přípojných bodů pomocí Správy disků nebo pomocí příkazu DiskPart nebo mountvol.
Správu disků otevřete tak, že kliknete pravým tlačítkem na tlačítko Start Windows  Start button a vyberete Správa disků.
Pokud potřebujete pomoc s uvolněním místa na počítači, podívejte se na článek Vyčištění disku ve Windows 10 nebo Uvolnění místa na jednotkách ve Windows 10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *