windows સ્ટોર હેતુ ખરીદી માટેની સાઇન-ઇન સેટિંગ્સમાં પરિવર્તન કરો

Windows સ્ટોર હેતુ ખરીદી માટેની સાઇન-ઇન સેટિંગ્સમાં પરિવર્તન કરો

Windows સ્ટોર તમને દર વખતે જ્યારે પણ કંઈક વસ્તુ ખરીદો ત્યારે તમારા પાસવર્ડ માટે પૂછે છે. ખરીદીને સરળીકૃત કરવા અને પાસવર્ડ પગલું છોડવા માટે:
સ્ટોર એપ્લિકેશન પર જાઓ, અને શોધ બૉક્સની પાસેનાં તમારા સાઇન-ઇન ચિત્રને પસંદ કરો.
હવે સેટિંગ્સ > ખરીદીની સાઇન-ઇન > મારી ખરીદીના અનુભવને સ્ટ્રીમલાઇન કરો પર જાઓ.
સ્વિચને ચાલુ પર ફેરવો.


આનાથી તમે પાસવર્ડ પ્રવિષ્ટ કર્યા વિના સ્ટોરમાંથી ખરીદી કરી શકો છો.
તમે દરેક પર સેટિંગ્સમાં પરિવર્તન ન કરો ત્યાં સુધી તમારા અન્ય ડિવાઇસેસ પ્રભાવિત થશે નહીં.
આ સેટિંગ ઇન-એપ ખરીદીઓ પર લાગુ થાય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *