promjena baterije u olovci za surface

Promjena baterije u Olovci za Surface

Nema zakačke

Olovka za Surface bez zakačke
1 Pravolinijski izvucite gornji kraj iz donjeg dijela.
2 Zamijenite bateriju AAAA tako da pozitivan (+) kraj baterije pokazuje prema stražnjem dijelu olovke.

promjena baterije u olovci za surface
promjena baterije u olovci za surface

3 Poravnajte ravne strane olovke i ponovno sastavite dva dijela.

Jedan gumb na ravnom rubu

Olovka za Surface s jednim gumbom na ravnom rubu
1 Zakrećite kapicu (kraj s gumicom) u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljke na satu dok ne čujete zvuk uklapanja (otprilike 30 stupnjeva). Lagano i pravolinijski povucite kapicu s tijela olovke.
2 Zamijenite bateriju AAAA tako da pozitivan (+) kraj baterije pokazuje prema stražnjem dijelu olovke.
3 Poravnajte metalnu izbočinu na kapici s polukružnim izrezom na tijelu olovke i gurnite kapicu natrag tako da se klizno namjesti.
4 Malo zakrenite kapicu da biste poravnali ravne rubove.

Dva bočna gumba

Olovka za Surface s dva bočna gumba
1 Odvrnite vrh olovke iz njezina donjeg dijela.
2 Zamijenite bateriju AAAA tako da pozitivan (+) kraj baterije pokazuje prema vrhu za pisanje.
3 Navrnite gornji dio na donji.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)