byta batteri i surface-pennan

Byta batteri i Surface-pennan

Ingen klämma

Surface-penna utan klämma
1 Dra den övre delen rakt ut från nederdelen.
2 Ersätt AAAA-batteriet med ett nytt batteri som du sätter i med pluspolen (+) vänd mot pennans skrivspets.

byta batteri i surface-pennan
byta batteri i surface-pennan

3 Justera pennans platta sidor och tryck ihop de två delarna igen.

En knapp på den platta sidan
Surface-penna med en knapp på den platta sidan
  1. Vrid locket (ändan med radergummit) moturs tills du hör och känner att den klickar på plats (cirka 30 grader). Lyft försiktigt locket rakt upp från pennans kropp.
  2. Ersätt AAAA-batteriet med ett nytt batteri som du sätter i med pluspolen (+) vänd mot pennans skrivspets.
  3. Rikta in lockets utskjutande metalldel mot den halvcirkelformade utskärningen på pennans kropp och skjut locket på plats.
  4. Vrid locket en aning för att justera de platta kanterna.
Två sidoknappar

Surface-penna med två sidoknappar
1 Skruva av pennans övre del nedifrån.
2 Ersätt AAAA-batteriet med ett nytt batteri som du sätter i med pluspolen (+) vänd mot pennans skrivspets.
3 Skruva fast överdelen igen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *