výměna baterie v peru pro surface

Výměna baterie v Peru pro Surface

Bez sponky

Pero pro Surface bez sponky

  • Odtáhněte horní konec přímo od spodního dílu.
  • Vyměňte baterii AAAA, přičemž kladný (+) konec baterie nasměrujte k zadnímu konci pera.

  • Zarovnejte ploché strany pera a obě části zatlačte společně zpět.
výměna baterie v peru pro surface
výměna baterie v peru pro surface
Jedno tlačítko na ploché straně

Pero pro Surface s jedním tlačítkem na ploché straně

– Otáčejte koncem pera (konec s gumou) proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte a neucítíte, že zapadl na místo (pootočením asi o 30 stupňů). Jemně odtáhněte konec od zbytku pera.

-Vyměňte baterii AAAA, přičemž kladný (+) konec baterie namiřte k zadnímu konci pera.

-Zarovnejte kovový naváděcí kroužek na koncové části pera s polokruhovým zářezem na peru a zasuňte konec zpět na místo.

-Mírně pootočte koncem pera tak, aby se zarovnaly ploché strany.

Dvě boční tlačítka

Pero pro Surface se dvěma bočními tlačítky

  • Odšroubujte horní část pera od spodní.
  • Vyměňte baterii AAAA, přičemž kladný (+) konec baterie namiřte k psacímu hrotu.
  • Horní díl znovu našroubujte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *