ძლიერი პაროლის შექმნის წესი

ძლიერი პაროლის შექმნა

ძლიერი პაროლების შექმნა ხელს უშლის ავტორიზაციის არმქონე ხალხს, განახორციელონ წვდომა ფაილებზე, პროგრამებზე და სხვა რესურსებზე და ასეთი პაროლების გამოცნობა ან გატეხვა რთული უნდა იყოს. კარგი პაროლი:
შედგება მინიმუმ რვა სიმბოლოსგან


არ შეიცავს თქვენს მომხმარებლის სახელს, ნამდვილ სახელს და არც კომპანიის სახელს
არ შეიცავს სრულ სიტყვას
მნიშვნელოვნად განსხვავდება წინა პაროლებისგან
შეიცავს ზედა რეგისტრის ასოებს, ქვედა რეგისტრის ასოებს, რიცხვებსა და სიმბოლოებს

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *