windows स्टोर खातीर खरेदी सायन-इन मांडावळी बदलच्यो

Windows स्टोर खातीर खरेदी सायन-इन मांडावळी बदलच्यो

तुमी दरेक फावट किदेंय विकतें घेतात तेन्ना Windows स्टोर तुमकां पासवर्ड विचारता. खरेदी सोंपी करूंक आनी पासवर्ड पांवडो टाळचे खातीरः
स्टोर ऍप्लिकेशनात वचचें आनी सोद बॉक्साच्या फुडें आशिल्लें तुमचें सायन-इन चित्र वेंचचें.
मांडावळी > खरेदी सायन-इन > म्हज्या खरेदीचो अणभव कार्यक्षम करचो हातूंत वचचें.


स्वीच चालू करचो.
हें तुमकां पासवर्ड नोंद करिनासताना स्टोरांतल्यान विकतें घेवपाक दितलें.
तुमी तुमच्या दरेक डिव्हायसाचेर मांडावळ बदलनात तो मेरेन तुमच्या हेर डिव्हायसांचेर कांयच परिणाम जावचो ना.
ही मांडावळ इन-ऍप्लिकेशन खरेद्यांक लागू जाता.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *