winlogon.exe Windows लॉगऑन एप्लिकेशन

winlogon.exe Windows लॉगऑन एप्लिकेशन

winlogon.exe Windows Logon Application

Windows %s सेवेक कनॅक्ट शकलो ना. ही समस्या स्टँडर्ड उपेगकर्त्यांक यंत्रणाचेर सायन इन करपापसून प्रतिबंधीत करता.
प्रशासकीय उपेगकर्त्यांच्या रुपांत, सेवा प्रतिसाद कित्याक दिना ह्या संबंदीं तपशिलांखातीर तुमी यंत्रणा प्रसंग लॉगाचो नियाळ करपाक शकतात.

Windows सेवेक कनॅक्ट अपेस आयलें

%s सेवेक सायन इन करपाक अपेस आयलें.

तुमच्या नॅटवर्क ड्रायव्हांची स्थिती पळोवचेखातीर हांगा क्लिक करचें.

उपकार करून %s ची वाट पळोवची

तुमच्या पासवर्डाचो वेळ आयज सोंपता.

%ld दिसांभितर तुमच्या पासवर्डाचो वेळ सोंपतलो.

CTRL+ALT+DELETE दामिल्लो तेन्ना सुरक्षा आनी सायन इन पर्याय प्रदर्शीत करूंक सायन इन प्रक्रियेक जाले ना. जर Windows प्रतिसाद दिना, जाल्यार ESC दामचो वा पावर स्विचाचो वापर करून संगणक परतून सुरू करचो.

CTRL+ALT+END दामिल्लो तेन्ना सुरक्षा आनी सायन इन पर्याय प्रदर्शीत करूंक सायन इन प्रक्रियेक जाले ना. जर Windows प्रतिसाद दिना, जाल्यार ESC दामचो वा पावर स्विचाचो वापर करून संगणक परतून सुरू करचो.

See original version: winlogon.exe Windows Logon Application

winlogon.exe Windows लॉगऑन एप्लिकेशन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *