ປ່ຽນ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ການ​ລົງ​ຊື່​ເຂົ້າ​ຊື້​ສຳລັບ​ຮ້ານຄ້າ windows

ປ່ຽນ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ການ​ລົງ​ຊື່​ເຂົ້າ​ຊື້​ສຳລັບ​ຮ້ານຄ້າ Windows

ຮ້ານຄ້າ Windows ​ຖາມ​ເອົາລະ​ຫັດ​ຜ່ານຂອງ​ທ່ານ​ ​ໃນ​ທຸກໆ​ຄັ້ງ​ທີ່​ທ່ານ​ຊື້​ບາງ​ຢ່າງ. ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ຊື້​ງ່າຍ​ຂຶ້ນ ​ແລະ​ຂ້າມ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ລະຫັດ​ຜ່ານ:
​ໄປ​ຫາ​ແອັບ ຮ້ານຄ້າ , ​ແລະ​ເລືອກ​ຮູບ​ການ​ລົງ​ຊື່​ເຂົ້າ​ໃຊ້​ຂອງ​ທ່ານ​ທີ່ຢູ່​ຂ້າງ​ກ່ອງ​ຄົ້ນ​ຫາ.
​ໄປ​ຫາ ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ > ​ກາ​ນລົງ​ຊື່​ເຂົ້າ​ຊື້ > ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະສົບ​ການ​ຊື້​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ງ່າຍ​ຂຶ້ນ.


​ປ່ຽນສະ​ວິດ​ເປັນ ​ເປີດ.
ນີ້​ຈະ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຊື້​ສິ່ງ​ຕ່າງໆ​ຈາກ​ຮ້ານຄ້າ​ໂດຍ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ປ້ອນ​ລະຫັດ​ຜ່ານ.
ອຸປະກອນ​ອື່ນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ຜົນ​ກະທົບ​ ຈົນ​ກວ່າ​ກວ່າທ່ານ​ປ່ຽນ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າຢູ່​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ອັນ.
​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ນີ້​ນຳ​ໃຊ້​ກັບ​ການ​ຊື້​ໃນ​ແອັບ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *