како функционира опцијата за подобрување во апликацијата фотографии?

Како функционира опцијата за подобрување во апликацијата Фотографии?

Како функционира

Апликацијата Фотографии автоматски ги подобрува фотографиите со приспособување на работите како бојата, контрастот, осветленоста, црвените очи, па дури и го исправа навалениот хоризонт ако е потребно.Измените не се зачувуваат на оригиналните датотеки. Може да ги вклучите или исклучите подобрувањата во секое време.
Доколку видите знак за избирање на копчето Подобри, фотографијата е подобрена. Доколку нема, веќе е совршена!

како функционира опцијата за подобрување во апликацијата фотографии?
како функционира опцијата за подобрување во апликацијата фотографии?

Вклучување или исклучување

Во апликацијата Фотографии, користете го копчето Подобри за да променувате помеѓу оригиналната и подобрената фотографија. Подобрувањето не ја менува трајно оригиналната фотографија.
За да ги отстраните сите автоматски подобрувања наеднаш, појдете во Параметри во апликацијата Фотографии и исклучете ја опцијата Автоматски подобрувај ги моите фотографии. Сѐ уште може да ги подобрувате фотографиите една по една и кога ова е исклучено.

како функционира опцијата за подобрување во апликацијата фотографии?
како функционира опцијата за подобрување во апликацијата фотографии?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *