преместување ставки од апликацијата список за читање во microsoft edge

Преместување ставки од апликацијата Список за читање во Microsoft Edge

Има вграден список за читање во Microsoft Edge, новиот прегледувач во Windows 10. Доколку ја користевте апликацијата Список за читање во Windows 8.1, а сега надградивте на Windows 10, преместете ги ставките од старата апликација во Microsoft Edge.
Во апликацијата Список за читање, изберете ја ставката за да ја отворите во Microsoft Edge.

(Ако се отвори во друг прегледувач, прво појдете во Старт, па Параметри > Систем > Стандардни апликации и изменете го стандардниот веб-прегледувач на Microsoft Edge.)
Во Microsoft Edge, изберете ја иконата во форма на ѕвездичка, изберете Список за читање и потоа изберете Додај.

преместување ставки од апликацијата список за читање во microsoft edge
преместување ставки од апликацијата список за читање во microsoft edge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *