компьютер дээрээ xbox тоглоомын клип бичихэд ямар төхөөрөмж хэрэгтэй вэ?

Ямар тоног төхөөрөмж миний компьютер дээр Xbox тоглоом клип бичих хэрэгтэй вэ?

Таны компьютер дээрх видео картуудыг нэг байх хэрэгтэй:
AMD: AMD Radeon HD 7000 цуврал HD 7000M цуврал, HD 8000 цуврал, HD 8000M цуврал R9 цуврал болон R7 цуврал.
NVIDIA: GeForce 600 цуврал нь, эсвэл дараа нь, GeForce 800M цуврал, эсвэл дараа нь, Quadro Kxxx цуврал, эсвэл дараа нь.


Intel: Intel HD график 4000, эсвэл дараа нь, Intel Graphics Iris 5100, эсвэл дараа нь.
Хэрэв та видео картын ямар шалгахын тулд, taskbar дээрх хайлтын хайрцаг явж, эрж хайх “Device Manager.” Device Manager онд харуулах хувиргагчид өргөжүүлэх.
Та үргэлж та эдгээр видео картуудыг нэг нь байхгүй бол ч, таны тоглоомын дэлгэцийн авах боломжтой боллоо.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *