сайн нууц үгийг хэрхэн үүсгэх вэ

Сайн нууц үг үүсгэх

Сайн нууц үг үүсгэснээр зөвшөөрөлгүй хүмүүсийг файлууд, програм, бусад эх үүсвэрт хандахаас сэргийлэх ба нууц үг нь тааварлах, эвдэхэд хэцүү байх ёстой. Сайн нууц үг:
Хамгийн багадаа найман тэмдэгтээс тогтсон


Таны жинхэнэ нэр, хэрэглэгчийн нэр, компаний нэрийг агуулаагүй
Утга бүхий үг агуулаагүй
Өмнөх нууц үгээс тэс өөр
Том, жижиг үсэг, тоо, тэмдэг агуулсан байвал зохино.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *