windows дэлгүүрт худалдаа хийхээр нэвтрэх тохиргоог өөрчлөх

Windows дэлгүүрт худалдаа хийхээр нэвтрэх тохиргоог өөрчил

Windows дэлгүүр ямар нэг зүйл худалдан авах бүрт таны нууц үгийг асууна. Худалдан авалтын хялбаршуулж, нууц үгтэй алхмыг алгасахыг хүсвэл:
Дэлгүүр Дэлгүүрт програм руу ороод хайлтын нүдний хажууд буй нэвтрэх зургаа сонго.


Тохиргоо > Худалдаа хийхээр нэвтрэх > Миний худалдан авалтыг хялбаршуул хэсэгт ор.
Унтраалгыг Асаа.
Ингэснээр нууц үгээ оруулахгүйгээр Дэлгүүрээс худалдаа хийж болно.
Таны бусад төхөөрөмжүүдэд энэ тохиргоог тул тус бүрд нь хийх шаардлагатай.
Энэ тохиргоо нь програмын дотоод захиалгад хамаарна.

One thought on “windows дэлгүүрт худалдаа хийхээр нэвтрэх тохиргоог өөрчлөх”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *