एक भक्कम पासवर्ड कसा तयार करायचा

एक भक्कम पासवर्ड तयार करा

भक्कम पासवर्ड फाईल, प्रोग्राम, आणि अन्य संसाधने अनधिकृत लोकांनी ऍक्सेस करण्यापासून संरक्षणात मदत करतो आणि अंदाज लावण्यास आणि भेदण्यास कठीण असला पाहिजे. एक चांगला पासवर्ड:
एकतर किमान आठ वर्ण लांबीचा असावा
आपले प्रयोक्ता नाव, खरे नाव, किंवा कंपनीचे नाव समाविष्ट नसावे.


एक पूर्ण शब्द समाविष्ट नसावा
पूर‍्वीच्या पासवर्डपेक्षा महत्वपूर्णरित्या भिन्न असावा
अप्परकेस वर्ण, लोअरकेस वर्ण, संख्या आणि चिन्हे समाविष्ट असावीत

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *