helppane.exe Trợ giúp và Hỗ trợ của Microsoft®

Tệp Helppane.exe là một phần của Máy khách nền tảng hỗ trợ của các hệ điều hành Windows. Nó có trách nhiệm cung cấp dịch vụ trợ giúp và hỗ trợ. Ban đầu được cài đặt sẵn với HĐH Windows, Helppane.exe được tích hợp vào nó và hoạt động tốt trong môi trường của nó.

Nếu bạn đi đến Thuộc tính, bạn sẽ thấy quy trình helppane.exe được liên kết với dịch vụ Trợ giúp và Hỗ trợ của Microsoft. Nếu bạn nhấn F1 trên bàn phím, trang Hỗ trợ của Microsoft sẽ mở.

Đọc tiếp “helppane.exe Trợ giúp và Hỗ trợ của Microsoft®”

quét một mục bằng bộ bảo vệ windows

Quét một mục bằng Bộ bảo vệ Windows

Có hai cách để tận dụng tính năng quét bằng Bộ bảo vệ Windows. Nếu đang sử dụng một chương trình chống vi-rút khác, bạn có thể sử dụng Quét trong Khoảng thời gian Có giới hạn của Windows 10 để quét định kỳ PC của mình. Nếu bạn đã sử dụng Bộ bảo vệ Windows làm chương trình chống vi-rút, hãy sử dụng Menu Quét của Bộ bảo vệ Windows để đảm bảo rằng các tệp hoặc thư mục cụ thể đều an toàn. Cả hai cách quét đều sẽ thông báo cho bạn ngay nếu tìm thấy bất kỳ mối đe dọa nào.

Đọc tiếp “quét một mục bằng bộ bảo vệ windows”