indlela yokuyila iphaswedi enzima

Yila iphaswedi enzima

Iiphaswedi ezinzima zinceda ukuthintela abantu abangagunyaziswanga ukuba bafikelele iifayile, iinkqubo, nezinye izibonelelo, yaye zifanele zibe nzima ukuzithekelela okanye ukuzizama. Iphaswedi enzima:
Ziikharektha ezisibhozo ubuncinane


Ayiqulethanga igama lomsebenzisi lakho, igama lenene, okanye igama lenkampani
Ayiqulethanga igama elipheleleyo
Yahlukile ngokuphawulekayo kwiiphaswedi ezidlulileyo
Iqulethe oonobumba abakhulu, oonobumba abancinane, iinombolo, kunye neesimboli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *