ndingazi njani enoba ndingayithemba iwebhusayithi kwi-microsoft edge

Ndingazi njani enoba ndingayithemba iwebhusayithi kwi-Microsoft Edge?

Ukuba iqhosha lokutshixa ecaleni kwedilesi yewebhusayithi kwi-Microsoft Edge, lonto ithetha ukuba:
Into oyithumelayo noyifumanayo kwiwebhusayithi ienkhripthiwe, nto leyo eyenza kube nzima kuye nabani na omnye afumane le nkcazelo.


Iwebhusayithi iqinisekisiwe, nto leyo ethetha ukuba inkampani isebenzisa isayithi inesatifiketi sokuba yeyayo. Cofa iqhosha lokutshixa ukuze ubone ukuba ngubani umnini wesayithi nokuba ngubani oyiqinisekisileyo.
Ngoxa ukutshixa okungwevu kuthetha ukuba iwebhusayithi ienkhripthiwe yaye iqinisekisiwe, ukutshixa okuluhlaza kuthetha ukuba, i-Microsoft Edge iyibona le webhusayithi njengeyenene. Oko kungenxa yokuba isebenzisa isatifiketi soQinisekiso Esandisiweyo (EV), esifuna inkqubo yokuqinisekisa yesazisi esingamandla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *