sut mae gwella yn gweithio yn yr ap lluniau?

Sut mae Gwella yn gweithio yn yr ap Lluniau?

Sut mae’n gweithio

Mae’r ap Lluniau yn gwella lluniau’n awtomatig drwy addasu pethau fel lliw, cyferbyniad, disgleirdeb, llygaid coch, neu hyd yn oed sythu gorwel cam, yn ôl yr angen.

Parhau i ddarllen “sut mae gwella yn gweithio yn yr ap lluniau?”

gohirio uwchraddio yn windows 10

Gohirio uwchraddio yn Windows 10

Mae rhai fersiynau o Windows 10 yn caniatáu i chi ohirio uwchraddio ar eich cyfrifiadur. Pan fyddwch chi’n gohirio uwchraddio, fydd nodweddion newydd Windows ddim yn cael eu llwytho i lawr na’u gosod am nifer o fisoedd. Fydd gohirio uwchraddio ddim yn effeithio ar ddiweddariadau diogelwch. Cofiwch y bydd gohirio uwchraddio yn eich rhwystro rhag cael y nodweddion Windows diweddaraf cyn gynted â byddan nhw ar gael.

trwsio cysylltiadau i ddyfeisiau sain bluetooth a dangosyddion di-wifr yn windows 10 mobile

Trwsio cysylltiadau i ddyfeisiau sain Bluetooth a dangosyddion di-wifr

Sain Bluetooth

Os byddwch chi’n pwyso’r botwm Cysylltu yn y ganolfan gweithredu a dydy hynny ddim yn dod o hyd i’ch dyfais sain gyda Bluetooth wedi’i alluogi, rhowch gynnig ar hyn:

Parhau i ddarllen “trwsio cysylltiadau i ddyfeisiau sain bluetooth a dangosyddion di-wifr yn windows 10 mobile”

sut mae defnyddio larymau yn windows 10

Sut mae defnyddio’r ap Larymau a Chloc

Diystyru neu ailatgoffa larymau

Bydd larymau’n canu hyd yn oed pan fydd yr ap ar gau, pan fydd y sain wedi’i dewi, pan fydd eich cyfrifiadur wedi’i gloi, neu (ar rai gliniaduron neu dabledi mwy diweddar sydd ag InstantGo), pan fydd yn y modd Cysgu.

Parhau i ddarllen “sut mae defnyddio larymau yn windows 10”

sut ydw i’n gwybod a ddylwn i ymddiried mewn gwefan ar microsoft edge?

Sut ydw i’n gwybod a ddylwn i ymddiried mewn gwefan yn Microsoft Edge?

Os ydych yn gweld botwm cloi wrth ymyl cyfeiriad gwefan yn Microsoft Edge, mae’n golygu:
Mae beth y byddwch yn ei anfon a derbyn o’r wefan yw ei amgryptio, sy’n ei gwneud yn anodd i unrhyw un arall gael yr wybodaeth hon.

Parhau i ddarllen “sut ydw i’n gwybod a ddylwn i ymddiried mewn gwefan ar microsoft edge?”

newid gosodiadau mewngofnodi prynu ar gyfer y siop windows

Newid gosodiadau mewngofnodi prynu ar gyfer Siop Windows

Mae Siop Windows yn gofyn am eich cyfrinair bob tro yr ydych yn prynu rhywbeth. I symleiddio prynu a neidio dros y cam cyfrinair:
Ewch i’r ap Siop a dewiswch eich llun mewngofnodi wrth ymyl y blwch chwilio.

Parhau i ddarllen “newid gosodiadau mewngofnodi prynu ar gyfer y siop windows”

cysylltu dyfais bluetooth i fy nghyfrifiadur

Cysylltwch ddyfais sain Bluetooth neu sgrin di-wifr i’ch cyfrifiadur

Cysylltwch ddyfais sain Bluetooth (Windows 10)

I gysylltu’ch penset, clustffon neu seinydd Bluetooth i’ch cyfrifiadur Windows 10, bydd angen i chi baru’r ddyfais yn gyntaf.
Trowch eich dyfais Bluetooth ymlaen a sicrhau ei bod yn weladwy. Mae sut rydych chi’n ei gwneud yn weladwy yn dibynnu ar y ddyfais. Edrychwch ar wybodaeth neu wefan y ddyfais i gael gwybod mwy.
Ar y bar tasgau, dewiswch eicon y ganolfan gweithredu, a gwneud yn siŵr bod y gosodiad Bluetooth ar waith.
Yn y ganolfan gweithredu, dewiswch Cysylltu, yna dewis eich dyfais.
Dilynwch unrhyw gyfarwyddiadau ychwanegol. Fel arall, rydych chi wedi gorffen.

cysylltu dyfais bluetooth i fy nghyfrifiadur
cysylltu dyfais bluetooth i fy nghyfrifiadur

Sgriniau Miracast di-wifr

cysylltu dyfais bluetooth i fy nghyfrifiadur
cysylltu dyfais bluetooth i fy nghyfrifiadur

Cysylltwch eich cyfrifiadur yn ddi-wifr i deledu, taflunydd neu fath arall o dangosydd allanol sy’n cefnogi Miracast.
Trowch eich teledu neu daflunydd ymlaen. Os ydych chi’n defnyddio dyfais neu addasydd Miracast, gwnewch yn siŵr ei fod wedi ei blygio i mewn i’r dangosydd.
Gwnewch yn siŵr bod Wi-Fi wedi ei diffodd ar eich cyfrifiadur.
Ar y bar tasgau, dewiswch eicon y ganolfan gweithredu > Cysylltu > dewis eich dangosydd.
Dilynwch unrhyw gyfarwyddiadau ychwanegol ar y sgrin. Fel arall, rydych chi wedi gorffen.

Dangosyddion diwifr WiGig

Cysylltwch eich cyfrifiadur yn ddi-wifr i fonitor, taflunydd neu fath arall o dangosydd allanol sydd wedi ei gysylltu i ddoc WiGig.
Trowch y teledu neu daflunydd ymlaen.
Trowch eich doc WiGig ymlaen a gwnewch yn siŵr ei fod wedi ei gysylltu i’r dangosydd.
Gwnewch yn siŵr bod eich cyfrifiadur yn cefnogi WiGig a’i fod wedi’i droi ymlaen. Os yw eich cyfrifiadur yn cefnogi WiGig, byddwch yn gweld rheolydd WiGig yn Gosodiadau > Rhwydwaith a Rhyngrwyd > Modd awyren.

cadwch eich cyfrifiadur windows 10 yn ddiogel gyda windows defender

Sut mae diogelu eich cyfrifiadur Windows 10

Ble Mae’r Security Essentials?

Os oes gennych chi Windows 10, does dim modd i chi gael Hanfodion Diogelwch Microsoft. Ond dydych chi ddim angen hynny, gan fod gennych chi Windows Defender yn barod, sy’n rhoi’r un lefel o ddiogelwch.

Parhau i ddarllen “cadwch eich cyfrifiadur windows 10 yn ddiogel gyda windows defender”