измена на параметрите за пријавување при купување од windows продавницата

Измена на параметрите за пријавување при купување од Windows продавницата

Windows продавницата ќе ви бара лозинка при секое купување. За да го поедноставите купувањето и да го прескокнете чекорот со лозинката:
Појдете во апликацијата Продавница и изберете ја сликата за пријавување веднаш до полето за пребарување.


Појдете во Параметри > Пријавување при купување > Рационализирај го моето искуство со купувањето.
Поставете го прекинувачот на Вклучено.
Ова ќе ви овозможи да купувате од продавницата без да внесувате лозинка.
Ова нема да влијае врз другите уреди сѐ додека не ги измените параметрите на секој од нив.
Овие параметри се однесуваат на купувањето од апликација.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *