менување на регионот за windows продавницата

Во Windows

Доколку се преселите во друга држава или регион, изменете ги параметрите за регионот за да продолжите со купување од продавницата. Белешка: повеќето производи купени од Windows продавницата во еден регион нема да функционираат во друг. Во нив спаѓаат: Xbox Live Gold и Groove Music Pass, апликациите, игрите, музиката, филмовите и ТВ-емисиите.


За да го измените регионот во Windows, во полето за пребарување внесете Регион и потоа изберете Измени ја државата или регионот.
Под Држава или регион, изберете го новиот регион.
Може да се вратите на оригиналниот регион во секое време.

На веб-локацијата на продавницата

Доколку се преселите во друга држава или регион, изменете ги параметрите за регионот за да продолжите со купување од продавницата. Белешка: повеќето производи купени од Windows продавницата во еден регион нема да функционираат во друг. Во нив спаѓаат: Xbox Live Gold и Groove Music Pass, апликациите, игрите, музиката, филмовите и ТВ-емисиите.
Во Windows продавницата, лизгајте до долниот дел на подножјето.
Изберете ја врската за јазик и изберете нова комбинација за јазик/регион.
Може да се вратите на оригиналниот регион во секое време.

Сметка на Xbox Live

Еве како да го измените регионот за сметката на Xbox Live.
Пријавете се на страницата за миграција на сметката на Xbox Live.
Изберете Следно, изберете го регионот и потоа Прифаќам.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *