поправање проблеми со пријавувањето на апликацијата xbox

Поправање проблеми со пријавувањето на апликацијата Xbox

Доколку имате проблем со пријавувањето на апликацијата Xbox, еве неколку работи со кои може да се обидете.
Проверете дали сте поврзани на интернет.
Појдете на Xbox.com и пријавете се за да бидете сигурни дека услугата Xbox е оперативна и дека нема проблеми со сметката.


На компјутерот, појдете во Старт > Параметри > Време и јазик. Под Датум и време , проверете дали параметарот Автоматски постави го времето е вклучен.
Ако не функционира ни една од опциите, појдете во Старт > Параметри > Сметки и најдете ја сметката на Microsoft со којашто сте се пријавиле на апликацијата Xbox, па изберете Отстрани. Потоа вратете се во апликацијата Xbox и пријавете се со сметката на Microsoft што ја отстранивте.

One thought on “поправање проблеми со пријавувањето на апликацијата xbox”

  1. I have noticed you don’t monetize your blog, don’t waste your traffic, you
    can earn additional bucks every month because you’ve got high quality content.

    If you want to know how to make extra money,
    search for: Ercannou’s essential tools best adsense alternative

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *