нык серсүз төзү тәртибе

Нык серсүз төзү

Нык серсүзләр рөхсәтләре булмаган кешеләрнең файлларга, программаларга яки башка ресурсларга керүен булдырмаска ярдәм итә, һәм алар чишү өчен авыр булырга тиеш. Яхшы серсүз:
Озынлыгы кимендә сигез символ


Сезнең чын исемегезне, кулланучы исемен яки ширкәт исемен үз эченә алмый
Тулы сүзне эченә алмый
Элекке серсүзләрдән нык аерыла
Баш һәм юл хәрефләрен, цифраларны һәм символларны үз эченә ала

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *