каков хардвер ми треба за снимање клипови од игрите на xbox на компјутерот?

Што хардвер ми е потребно за да ги сними играше Xbox клипови на мојот компјутер?

Вашиот компјутер треба да има еден од овие видео картички:
AMD: AMD Radeon HD 7000 серија, HD 7000m серија, HD 8000 серијата, HD 8000m серија, R9 и R7 серија.
NVIDIA: GeForce 600 серија или подоцна, GeForce 800м серија или подоцна, серија Quadro Kxxx или подоцна.


Интел: Intel HD графика 4000 или подоцна, Интел Ирис Графика 5100 или подоцна.
За да проверите каков вид на графичка картичка што ги имате, оди во полето за пребарување на лентата со задачи и потрага по “уредот менаџер.” Во уредот менаџер, да ги прошират Покажи адаптери.
Секогаш имаш опција да се земе еден скриншот од вашата игра, дури и ако не го има еден од овие видео картички.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *