microsoft edge-деги сайтка ишенсе болорун кантип билем?

Microsoft Edge-деги сайтка ишенсе болорун кантип билем?

Microsoft Edge-деги сайттын дарегинин тушунда кулпу нукууру турса, ал билдирет:
Сайтка жиберген жана сайттан алган эмне болсо да, ал шифрленет, бул маалыматты башка бирөө алышын татаалдатат.


Сайт текшерилген, демек сайтты иштеткен компаниянын ал сайтка ээ экени тууралуу сертификаты бар. Сайттын ээси ким экенин жана аны ким текшергенин көрүш үчүн кулпу нукуурун басыңыз.
Боз кулпу сайт шифрленгенин жана текшерилгенин билдирсе, жашыл кулпусу Microsoft Edge сайтты чыныгы сайт катары санаганын билдирет. Себеби ал Узартылган тууралыгын текшерүү (EV) сертификатын колдонот, ал кылдатыраак тастыктоо процессин талап кылат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *