როგორ გავიგო, სანდოა თუ არა ვებსაიტი microsoft edge-ში

როგორ გავიგო, სანდოა თუ არა ვებსაიტი Microsoft Edge-ში?

თუ ჩაკეტვის ღილაკს ხედავთ ვებსაიტის მისამართის გვერდით Microsoft Edge-ში, ეს ნიშნავს, რომ:
ვებსაიტზე თქვენ მიერ გაგზავნილი და მიღებული შინაარსი დაშიფრულია, რაც სხვებისთვის ართულებს ამ ინფორმაციის მიღებას.


ვებსაიტზე შემოწმებულია, რაც ნიშნავს, რომ ამ საიტის მმართველ კომპანიას აქვს მისი საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა. დააწკაპუნეთ ჩაკეტვის ღილაკზე და ნახეთ, ვინ ფლობს საიტის და ვინ შეამოწმა იგი.
ნაცრისფერი კლიტე ნიშნავს, რომ ვებსაიტი დაშიფრული და შემოწმებულია, ხოლო მწვანე კლიტე ნიშნავს, რომ Microsoft Edge უფრო მეტად სავარაუდოდ მიიჩნევს, რომ ვებსაიტი ავთენტურია. ეს იმიტომ, რომ ის იყენებს გაფართოებული ვალიდურობის (EV) სერტიფიკატს, რომელიც მოითხოვს იდენტიფიცირების გადამოწმების უფრო მკაცრ პროცესს.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *