microsoft edge дээр вэб сайтад итгэх эсэхээ хэрхэн мэдэх вэ?

Microsoft Edge дээрх вэб сайтад итгэх эсэхээ хэрхэн мэдэх вэ?

Хэрвээ та Microsoft Edge дээр вэб сайтын хаягны хажууд цоожны товч харвал:
Уг вэб сайт руу илгээж, хүлээж авч байгаа бүхэн шифрлэгдсэн буюу тэдгээр мэдээллийг хөндлөнгийн этгээд харахад маш хэцүү гэсэн үг юм.


Энэ вэб сайт нь баталгаажсан буюу энэ сайтыг ажиллуулж байгаа компани өөрсдийгөө илтгэх сертификаттай гэсэн үг. Цоожны товчийг дараад хэн сайтыг эзэмшдэг, хэн баталгаажуулсныг харж болно.
Саарал цоож харагдвал вэбсайт шифрлэгдсэн ба баталгаажсан, ногоон цоож нь Microsoft Edge нь тухайн сайтыг жинхэнэ баталгаатай гэж үзсэн болно. Учир нь энэ сайт баталгаажуулалтын илүү хатуу чанд үйл явцыг дамждаг Өргөтгөсөн баталгаажуулалтын (EV) сертификат ашигласанд учир нь оршино.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *