αλλαγή της μπαταρίας της πένας surface

Αλλαγή της μπαταρίας της Πένας Surface

Χωρίς κλιπ

Πένα Surface χωρίς κλιπ
1 Τραβήξτε το επάνω άκρο αφαιρώντας το από το κάτω μέρος.
2 Αντικαταστήστε την μπαταρία AAAA, με τον θετικό (+) πόλο της μπαταρίας στραμμένο προς το κάτω άκρο της Πένας.

Διαβάστε περισσότερα «αλλαγή της μπαταρίας της πένας surface”