เปลี่ยนแบตเตอรี่ในปากกา surface

เปลี่ยนแบตเตอรี่ในปากกา Surface

ไม่มีคลิป

ปากกา Surface แบบไม่มีที่หนีบ
1 ดึงปลายด้านบนสุดออกจากด้านล่าง
2 เปลี่ยนแบตเตอรี่ AAAA โดยหันด้านที่มีเครื่องหมายบวก (+) ของแบตเตอรี่ไปทางส่วนท้ายของปากกา

อ่านเพิ่มเติม “เปลี่ยนแบตเตอรี่ในปากกา surface”

วิธีใช้นาฬิกาปลุกใน windows 10

วิธีใช้แอปนาฬิกาและการตั้งปลุก

การเลื่อนหรือปิดเสียงนาฬิกาปลุก

เมื่อปิดนาฬิกาปลุก คุณจะได้ยินเสียงและเห็นการแจ้งเตือนที่คุณเลื่อนหรือยกเลิก ซึ่งปรากฏขึ้นแม้ว่าจะปิดแอป ปิดเสียง หรือล็อกพีซีแล้ว และสามารถปิดเสียงนาฬิกาปลุกจากหน้าจอเมื่อล็อกโดยไม่ต้องปลดล็อกอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีส่วนใหญ่ นาฬิกาปลุกจะไม่ส่งเสียงปลุก หากพีซีของคุณอยู่ในโหมดสลีป และจะไม่ส่งเสียงเลยหากปิดเครื่อง

วิธีใช้นาฬิกาปลุกใน windows 10
วิธีใช้นาฬิกาปลุกใน windows 10

อ่านเพิ่มเติม “วิธีใช้นาฬิกาปลุกใน windows 10”