החלפת הסוללה בעט surface

החלפת הסוללה בעט Surface

ללא תפס

עט Surface ללא תפס
1 משוך את הקצה העליון ישירות החוצה כדי לנתקו מהקצה התחתון.
2 החזר למקומה את סוללת AAAA כשהקצה החיובי (+) של הסוללה מצביע לכיוון הקצה התחתון של העט.

להמשיך לקרוא החלפת הסוללה בעט surface