helppane.exe ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະການສະໜັບສະໜູນ Microsoft

ໄຟ Helppane.exe ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ Client Platform Platform ຂອງລະບົບປະຕິບັດການ Windows. ມັນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສະຫນອງການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອແລະສະຫນັບສະຫນູນ. ຖືກທໍາອິດຕິດຕັ້ງໄວ້ໃນລະບົບປະຕິບັດການ Windows, Helppane.exe ໄດ້ຖືກເຊື່ອມໂຍງກັບມັນແລະເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງມັນ.

ຖ້າທ່ານໄປ Properties, ທ່ານຈະເຫັນວ່າຂະບວນການ helppane.exe ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອແລະສະຫນັບສະຫນູນ Microsoft. ຖ້າທ່ານກົດ F1 ເທິງແປ້ນພິມຂອງທ່ານ, ຫນ້າສະຫນັບສະຫນູນ Microsoft ຈະເປີດ.

Continue reading “helppane.exe ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະການສະໜັບສະໜູນ Microsoft”