helppane.exe Ndihma dhe mbështetja e Microsoft

Skedari Helppane.exe është pjesë e Platformës së Ndihmës të Klientit të sistemeve operative të Windows. Është përgjegjës për ofrimin e ndihmës dhe shërbimeve mbështetëse. Duke qenë fillimisht preinstalled me Windows OS, Helppane.exe është e integruar në të dhe funksionon mirë brenda mjedisit të saj.

Nëse shkoni te Properties, ju do të shihni se procesi i helppane.exe është i lidhur me Shërbimin e Ndihmës dhe Mbështetjes së Microsoft. Nëse shtypni F1 në tastierën tuaj, do të hapet faqja e mbështetjes së Microsoft.

Vazhdoni leximin e helppane.exe Ndihma dhe mbështetja e Microsoft